Goście

Pisane przez gości

Dobry nastrój człowieka zasadza się na tym, by sądzić o swych zaletach jak najlepiej porównując je z kimkolwiek innym.

Thomas Hobbes